Pokyny ke správnému zápisu odpovědí do záznamového archu naleznete vždy v testovém sešitě. Doporučujeme však, abyste se s nimi seznámili ještě před samotnou zkouškou.

Správný způsob zápisu

U otevřených úloh (úloh bez nabídky odpovědí) se soustřeďte na to, abyste psali čitelně a výhradně do vyznačeného pole určeného pro záznam řešení konkrétní úlohy, vaše odpověď nesmí přesáhnout hranice tohoto pole. Pro zápis odpovědí můžete používat psací i tiskací písmo, rozlišujte ale malá a velká písmena. Dbejte na pečlivost, v případě nečitelné či nejednoznačné odpovědi vám nebudou započteny body.

OU OK

Oprava odpovědi

Pokud budete chtít zvolit jinou odpověď, původní odpověď přeškrtněte a novou odpověď zapište do stejného pole.

OU OK oprava

Dejte pozor, aby vaše odpověď nepřesáhla hranice vyznačeného pole nebo abyste omylem odpověď nezapsali do pole pro další úlohu.

OU oprava spatne

Informace o správném způsobu zápisu odpovědí u uzavřených úloh (úloh s nabídkou odpovědí) naleznete v článku Jak správně vyplnit záznamový arch – uzavřené úlohy.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo