S ohledem na to, že v některých školách existuje významný převis poptávky, je pravděpodobné, že se na hranici počtu přijímaných uchazečů objeví dva nebo více uchazečů se shodným bodovým hodnocením. Může se tak stát i v případě, že do kritérií hodnocení přijímacího řízení ředitel školy zařadí kromě zákonem stanovených kritérií, tj. výsledků jednotné přijímací zkoušky a známek dosažených v předchozím vzdělávání, i další nepovinná kritéria, např. výsledky školní přijímací zkoušky či umístění v olympiádách a odborných soutěžích apod.

Aby bylo možné takovou situaci předem transparentně eliminovat, může ředitel školy do kritérií hodnocení přijímacího řízení zařadit další pomocná subkritéria, která rozhodnou o přijetí uchazeče v případě, že se umístí na shodném pořadí s dalšími uchazeči. Takovýmito pomocnými subkritérii může být např.:

  • vyšší úspěšnost v jednom z jednotných testů;
  • vyšší úspěšnost v otevřených úlohách (tj. úlohách bez nabídky odpovědí) v jednotných testech;
  • vyšší úspěšnost v tzv. „komplexech úloh“ jednotných testů.

Komplexy úloh

Komplexem úloh se rozumí skupina uzavřených i otevřených úloh z jednotných testů, které ověřují určitou oblast vědomostí a dovedností uchazeče. Součástí výsledků jednotné přijímací zkoušky, které Centrum předává ředitelům škol, je i výsledek uchazečů za jednotlivé komplexy úloh, vyjádřený jako procentuální podíl dosaženého počtu bodů z maximálně dosažitelného počtu bodů za danou skupinu úloh.

PÍSEMNÝ TEST KOMPLEX ÚLOH OBLAST OVĚŘOVANÝCH VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ
Český jazyk
a literatura    
A pravidla českého pravopisu
B morfologie, syntaxe, slovotvorba, lexikologie a sémantika
C porozumění textu
D literární, komunikační a slohová výchova
Matematika A čísla a početní operace
(u čtyřletých a nástavbových oborů studia také proměnné)
B závislosti a vztahy, čtení a třídění informací, práce s daty
C geometrie v rovině a prostoru
D nestandardní úlohy a problémy
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.