Jednotná přijímací zkouška

Dokument obsahuje různé statistické pohledy na výsledky uchazečů v testech jednotné přijímací zkoušky 2020 do oborů vzdělání s maturitní zkouškou.

Centrum v analýze Jednotná přijímací zkouška 2020: signální výsledky zveřejnilo souhrnný přehled výsledků uchazečů v jednotné přijímací zkoušce v letošním školním roce. Zkouška se v souvislosti s uzavřením škol a zavedením mimořádných opatření konala pouze v jednom řádném (8. a 9. června 2020) a jednom náhradním termínu (23. června 2020). V rámci speciální právní úpravy byl uchazečům navýšen časový limit pro konání zkoušek, a to o 10 minut u testu z českého jazyka a literatury a o 15 minut u testu z matematiky.

V analýze například naleznete statistické údaje týkající se:

  • podílu žáků hlásících se do čtyřletých, šestiletých a osmiletých oborů na počtu žáků v příslušných ročnících základní školy;
  • absolutního počtu přihlášených a konajících v dělení podle typu oboru, typu školy nebo kraje cílové školy; 
  • výsledků uchazečů v testech z matematiky a z českého jazyka a literatury v dělení na čtyřleté obory vzdělání a víceletá gymnázia v časovém srovnání;
  • výsledků uchazečů v dělení podle typu školy nebo skupin oborů (v případě čtyřletých oborů), kraje cílové školy či zřizovatele školy.

Analýza je k dispozici ke stažení ve formátu PDF na webu data.cermat.cz v části Jednotná přijímací zkouška v sekci Analytické výstupy / Souhrnné údaje.

Testy z náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky 2021

03.06.2021

Ve dnech 2. a 3. června se na středních školách uskutečnil náhradní termín jednotné přijímací zkoušky. Zadání testů z matematiky a z českého jazyka a literatury jsou zveřejněna na webu Centra v sekci Testová zadání.

... více

Tisková zpráva: výsledky jednotné přijímací zkoušky 2021

19.05.2021

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupnilo školám výsledky z řádných termínů jednotné přijímací zkoušky.

... více

Dodatek k opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k přijímacímu řízení na střední školy

10.05.2021

Ministerstvo upravilo dodatkem k opatření obecné povahy pravidla pro zpětvzetí zápisového lístku na střední školu a možnost konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu u některých uchazečů.

... více
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo