Tento web je určen zejména žákům vstupujícím do přijímacího řízení do oborů, ve kterých se jednotná přijímací zkouška koná, jejich rodičům a pedagogům. Jednotlivé části webu se věnují důležitým informacím týkajícím se organizace jednotné přijímací zkoušky a přijímacího řízení obecně. Naleznete zde např. veškeré potřebné informace k podání přihlášky a aktuální tiskopisy přihlášek do všech forem vzdělávání, specifikace požadavků, na jejichž základě jsou testy jednotné přijímací zkoušky tvořeny či termíny konání samotných zkoušek. Testová zadání z předchozích let, která jsou na webu zveřejněna, pak mohou sloužit jako užitečný zdroj informací pro přípravu k úspěšnému vykonání jednotné přijímací zkoušky. Součástí obsahu jsou i důležité informace k dalším fázím přijímacího řízení (např. podání odvolání proti nepřijetí, podání zápisového lístku apod.).

V den konání jednotné přijímací zkoušky jsou na webu vždy zveřejněna zadání jednotných testů, v den předání výsledků ředitelům škol pak i klíče správných řešení. 

Pouze tento web a facebookový profil Jednotné přijímačky přináší oficiální informace o jednotné přijímací zkoušce, informace z jiných zdrojů nejsou autorizované Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání a mohou být nepřesné a zavádějící.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo