Jednotná přijímací zkouška

Testová zadání

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupnilo veřejnosti počty přihlášek k jednotné přijímací zkoušce podaných v letech 2017–2023

Základní data o počtu uchazečů v letošním roce:
Do 4letých a nástavbových oborů se k JPZ v roce 2023 přihlásilo celkem 89,7 tisíce uchazečů, což znamená meziroční nárůst o 8,8 tisíce uchazečů (+11 %). Tato čísla zahrnují i uchazeče přihlášené podle zákona Lex Ukrajina. Oproti prvnímu ročníku JPZ v roce 2017 činí nárůst počtu uchazečů 26,7 tisíce, resp. 42 %.
Do 8letých gymnázií podalo letos přihlášku téměř 19 tisíc uchazečů, což je nárůst o 1 tisíc, resp. 5,5 % ve srovnání s rokem 2022. Nejvýraznější nárůst v počtu přihlášek byl zaznamenán u 6letých gymnázií, kam se letos přihlásilo ,3 tisíce uchazečů, což je o 1,6 tisíce, resp. 27 % více než v předchozím roce. Pokud počet přihlášek porovnáme s rokem 2017, jde o nárůst o 2,8 tisíce, resp. 63 %.

JPZ byla zavedena jako jeden z nástrojů zefektivnění a zjednodušení procesu přijímání uchazečů na střední školy zakončené maturitní zkouškou. Uchazeči si mohou podat přihlášku na dvě školy (dva obory), jednotnou zkoušku pak konají ve dvou termínech, přičemž se jim u každé zkoušky započítá vždy lepší výsledek z obou termínů. Ředitelé škol mají možnost vyhlásit i tzv. „školní část přijímacích zkoušek“, ke které předem definují formu, zkušební předměty a obsah a rozsah učiva. Výsledky ze školní části ředitel školy přičte k výsledkům z JPZ a na základě toho vytvoří pořadí všech uchazečů.

Výsledky letošních jednotných přijímacích zkoušek předá Centrum ředitelům škol 28. 4. 2023, ti poté do dvou dnů zveřejní pořadí uchazečů podle hodnocení výsledků v přijímacím řízení.

Nový web o digitalizaci přijímacího řízení

Na jednom místě tak uchazeči, jejich zákonní zástupci i školy postupně najdou všechny potřebné informace, které k přihlašování na střední školy potřebují.

... více

Jednotná přijímací zkouška 2024

Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol na přihlášce a snazší přístup k informaci o přijetí – to vše by měla přinést chystaná digitalizace přijímacího řízení na střední školy. Umožnit to má novela školského zákona, kterou připravilo ministerstvo školství a s níž vyjádřila souhlas vláda. Novela má být účinná od 1. 1. 2024, uchazeči by tak měli mít možnost přihlašovat se elektronicky na SŠ už v příštím roce.

... více

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky. 

... více

Výsledky jednotné přijímací zkoušky 2023

Analytická zpráva Centra se věnuje zejména souhrnným výsledkům testů jednotné přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka a literatury ve školním roce 2022/2023.

... více
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.