Představu o formální podobě didaktických testů a typech úloh si můžete udělat z ilustračních didaktických testů a testů využitých při pokusném ověřování organizace přijímacího řízení 2015 a 2016 a při jednotné přijímací zkoušce 2017, 2018 a 2019.

Testy pro čtyřleté obory vzdělání a nástavbová studia

Testy pro šestiletá gymnázia

Testy pro osmiletá gymnázia

Zpřístupněná testová zadání by rozhodně neměla být jediným zdrojem přípravy uchazečů na přijímací řízení. Jednotné přijímací testy nebudou obsahovat nic, co by bylo nad rámec rámcových vzdělávacích programů. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace.

Upozorňujeme, že testová zadání z pokusného ověřování organizace přijímacího řízení 2015 a 2016 neodpovídají po obsahové stránce aktuálně platným Specifikacím požadavků k jednotným testům a je vhodné je využít především pro představu o formální podobě testů.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo