Střední školy mají k dispozici kompletní výsledky uchazečů, kteří konali jednotnou přijímací zkoušku v řádném termínu.

V Praze dne 16. června 2020

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání předalo školám výsledky jednotné přijímací zkoušky

Ředitelé středních škol již znají výsledky řádného termínu jednotné přijímací zkoušky. V pondělí 15. června 2020 předalo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání školám výsledky uchazečů, kteří podali přihlášku do čtyřletých oborů vzdělání a oborů nástavbového studia. Šestiletá a osmiletá gymnázia obdržela výsledky uchazečů v úterý 16. června 2020.

K jednotné přijímací zkoušce bylo v letošním roce přihlášeno celkem 93 931 uchazečů, 89 755 z nich konalo zkoušku v řádném termínu 8. a 9. června 2020.

Do čtyřletých oborů středních škol ukončených maturitní zkouškou a oborů nástavbového studia (ve kterých se koná jednotná přijímací zkouška) se hlásilo celkem 69 068 uchazečů, z toho 66 213 konalo zkoušku z matematiky a 66 073 se dostavilo ke zkoušce z českého jazyka a literatury. Uchazeči dosáhli u zkoušky průměrného procentního skóru 60,2 % z češtiny a 43,9 % z matematiky.

V rámci čtyřletých oborů středních škol ukončených maturitní zkouškou

  • nejlepších výsledků dosáhli uchazeči o čtyřletá gymnázia, kteří v průměru dosáhli procentního skóru 75 % u češtiny a 61 % u matematiky,
  • uchazeči o obory středních odborných škol získali v průměru 59 % bodového zisku u zkoušky z češtiny a 43 % u zkoušky z matematiky,
  • uchazeči o obory středních odborných učilišť v průměru získali procentní skór 50 % z češtiny a 35 % z matematiky,
  • uchazeči o obory nástavbového studia získali v průměru 41 % bodového zisku z češtiny a 19 % z matematiky.

Do oborů šestiletých gymnázií se v letošním roce hlásilo celkem 5 565 uchazečů, 5 318 z nich konalo zkoušku z matematiky a 5 313 řešilo test z českého jazyka a literatury. Uchazeči dosáhli u zkoušky z češtiny průměrného procentního skóru 55,2 %, u zkoušky z matematiky získali procentní skór 45,2 %.

Na osmiletá gymnázia se v letošním roce přihlásilo celkem 19 298 uchazečů. 18 224 uchazečů konalo zkoušku z matematiky, zkoušky z českého jazyka a literatury se zúčastnilo 18 215 uchazečů. U zkoušky z češtiny dosáhli průměrného procentního skóru 56,4 %, u zkoušky z matematiky pak 51,3 %.

V porovnání s výsledky loňských testů jednotné přijímací zkoušky (v 1. řádném termínu prvního kola přijímacího řízení) došlo u čtyřletých i víceletých oborů ke zvýšení průměrného procentního skóru, v případě osmiletých gymnázií bylo zvýšení výrazné. Je zřejmé, že zejména u uchazečů o víceletá gymnázia rodiče využili doby, kdy děti nechodily do školy, k intenzivní přípravě na přijímací zkoušky.

Dne 23. června se uskuteční náhradní termín jednotné přijímací zkoušky, který je určen pro žáky, kteří se nemohli pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky dostavit a svoji neúčast písemně omluvili nejpozději do 3 dnů řediteli školy, případně pro žáky, u kterých došlo v průběhu přijímací zkoušky k organizačnímu incidentu.

Souhrnná analýza výsledků jednotné přijímací zkoušky bude zveřejněna 3. července 2020 na data.cermat.cz po zpracování dat z náhradního termínu zkoušky.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.