Kalendář událostí

Předání výsledků z řádného termínu ředitelům škol – čtyřleté obory a nástavbová studia
Od: 2020-06-15T00:00:00
Do: 2020-06-15T23:59:00

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů do 1 kalendářního dne od tohoto data. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo