V návaznosti na vyhlášení zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, se některá pravidla pro přijímaní ke vzdělávání ve střední škole upravují dle ustanovení tohoto zákona. Aktuální informace o přijatých změnách naleznete v příslušných sekcích tohoto webu a ve znění samotného zákona.

Přijímací řízení se řídí pravidly správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Účastníkem správního řízení je uchazeč (§ 27 správního řádu). Je-li uchazeč nezletilý, jeho zákonný zástupce se stává zástupcem účastníka řízení (§ 29 správního řádu). Správním orgánem, oprávněnou úřední osobou a úřední osobou je pak ředitel příslušné střední školy. 

Další informace související s výsledky přijímacího řízení, rozhodováním o přijetí uchazečů, podání zápisového lístku a možnosti odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče jsou zveřejněny ve výše uvedených odkazech.

Zpřístupnění hodnocení jednotné přijímací zkoušky

Ve školním roce 2019/2020 Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání, do 7 kalendářních dnů po řádném termínu konání jednotné přijímací zkoušky). V případě čtyřletých oborů vzdělání a nástavbových studií do 15. června 2020, pro šestiletá a osmiletá gymnázia do 16. června 2020

V případě náhradního termínu Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče do 3 kalendářních dnů, tedy do 26. června, a to pro všechny typy oborů.

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky, tj. do 16. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání a nástavbová studia a do 17. června 2020 pro víceletá gymnázia. V případě náhradního termínu ředitel školy postupuje obdobně a ukončí hodnocení přijímacího řízení do 4 kalendářních dnů po dni konání náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky, tj. 27. června 2020.

TYP OBORU ŘÁDNÝ TERMÍN – UKONČENÍ HODNOCENÍ PŘ  NÁHRADNÍ TERMÍN – UKONČENÍ HODNOCENÍ PŘ
ČTYŘLETÉ OBORY A NÁSTAVBOVÁ STUDIA  16. června 2020  27. června 2020 
ŠESTILETÁ A OSMILETÁ GYMNÁZIA  17. června 2020

Centrum poskytuje výsledky pouze středním školám. O způsobu poskytnutí informací o výsledcích uchazečům, resp. zákonným zástupcům, rozhoduje ředitel příslušné střední školy.

Další informace související s výsledky přijímacího řízení, rozhodováním o přijetí uchazečů, podání zápisového lístku a možnosti odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče jsou zveřejněny ve výše uvedených odkazech.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo