Neuvede-li uchazeč ve čtvrté části přihlášky opis klasifikace potvrzený základní školou, pak je součástí přihlášky vysvědčení (případně jejich úředně ověřené kopie nebo výpis z vysvědčení vydaný v pololetí posledního ročníku ZŠ) z posledních dvou ročníků základní školy, které uchazeč splnil nebo splní.

U některých oborů vzdělání je součástí také lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (viz třetí část přihlášky). Uchazeči se SVP dokládají k přihlášce doporučení ŠPZ. K přihlášce je také možné přiložit doklady potvrzující splnění dalších podmínek přijímacího řízení (např. diplomy ze žákovských olympiád atp.).

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo