Přijímací řízení pro uchazeče, kteří se hlásí do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, se v některých okolnostech liší od přijímacího řízení do oboru bez talentové zkoušky. Ačkoliv je pro tento obor v rámci rámcového vzdělávacího programu stanovena talentová zkouška, přesto se v rámci přijímacího řízení koná i jednotná přijímací zkouška. Uchazeči o tento obor podávají přihlášku (nebo dvě přihlášky, hlásí-li se do tohoto oboru na dvě školy) do 30. listopadu a posléze mohou podat až dvě další přihlášky na obory bez talentové zkoušky do 1. března.

Mohou tedy podat až 4 přihlášky na obory, kde se koná jednotná přijímací zkouška. Tuto zkoušku ale mohou v souladu se zákonem konat pouze dvakrát. V tomto případě se uplatňuje pravidlo stanovené § 11 vyhlášky č. 353/2016 Sb., které určuje, že jako místo konání jednotné přijímací zkoušky má vždy „přednost“ škola, na které se uchazeč hlásí do oboru Gymnázium se sportovní přípravou (za předpokladu, že se ve školním roce 2020/2021 v tomto oboru na základě rozhodnutí ředitele školy jednotná přijímací zkouška koná). 

Výsledky jednotné přijímací zkoušky jsou ale vždy zpřístupněny všem školám, na které uchazeč podal přihlášku a na kterých je jednotná přijímací zkouška součástí přijímacího řízení, bez ohledu na to, kde zkoušku uchazeč skutečně fyzicky vykonal.

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku ve škole, na které se hlásí do oboru Gymnázium se sportovní přípravou, a to i v případě, že nevykonal úspěšně talentové zkoušky, a není tudíž možné, aby byl do oboru přijat. Výsledek jednotné přijímací zkoušky mu bude započten v rámci přijímacího řízení na dalších školách, na které podal přihlášku a které zohledňují jednotnou přijímací zkoušku.

Bližší informace naleznete v Informaci MŠMT k přijímacímu řízení v oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo