Uchazeči, kteří se hlásí do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, jsou specifický případ. Pro tento obor je v rámci RVP stanovena talentová zkouška, přesto se v rámci přijímacího řízení koná i jednotná přijímací zkouška. Uchazeči o tento obor podávají přihlášku (nebo dvě přihlášky, hlásí-li se do tohoto oboru na dvě školy) do 30. listopadu a posléze mohou podat až dvě další přihlášky na obory bez talentové zkoušky do 1. března.

Mohou tedy podat až 4 přihlášky na obory, kde se koná jednotná přijímací zkouška, kterou ale mohou konat pouze dvakrát. V tomto případě se uplatňuje pravidlo stanovené § 11 vyhlášky č. 353/2016 Sb., které určuje, že jako místo konání jednotné přijímací zkoušky má vždy „přednost“ škola, kam se uchazeč hlásí do oboru Gymnázium se sportovní přípravou.

Na přihláškách do oborů vzdělání bez talentové zkoušky (s růžovým podtiskem) je proto u těchto škol nutné vyznačit, že zde uchazeč nebude jednotnou přijímací zkoušku konat – v poli „Jednotná zkouška“ vyznačí uchazeč „Ne“. Výsledky jednotné přijímací zkoušky jsou ale vždy zpřístupněny všem školám, na které uchazeč podal přihlášku, bez ohledu na to, kde zkoušku reálně fyzicky vykonal.

Uchazeč koná JPZ ve škole, kam se hlásí do oboru Gymnázium se sportovní přípravou, i v případě, že nevykonal úspěšně talentové zkoušky a není tudíž možné, aby byl do oboru přijat. Výsledek JPZ mu bude započten do přijímacího řízení na ostatní školy.

Bližší informace naleznete v Informacích k přijímacímu řízení v oborech vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v prvním kole přijímacího řízení. [PDF, 57 kB]

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo