Přihláška ke vzdělávání na střední škole se podává na speciálním tiskopisu, který stanovuje MŠMT. Pro získání tohoto tiskopisu se může uchazeč obrátit na svého třídního učitele, výchovného poradce nebo na střední školu.

vykricnikNa přihláškách pro školní rok 2020/2021 byl na zadní stranu tiskopisu doplněn údaj o školním roce absolvovaného ročníku, jehož vysvědčení je pro účely přijímacího řízení předloženo, a to pro označení nehodnoceného druhého pololetí školního roku 2019/2020.

Tiskopisy z předchozích let jsou platné za podmínky doplnění všech informací, zejm. o přiložení doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání a doplnění výše uvedeného školního roku.

Přihlášku lze vyplnit rukou nebo elektronicky, vždy musí ale obsahovat vlastnoruční podpis uchazeče (a příp. zákonného zástupce). Podává-li uchazeč více přihlášek, musí na všech uvést shodné údaje, a to včetně informací o dalších školách, kam se hlásí.

Tiskopisy přihlášek na střední školu

 1. Denní forma vzdělávání (s růžovým podtiskem)  [PDF, 288 kB]
  Je určena pro přihlašování uchazečů do denní formy vzdělávání ve dvouletých a tříletých oborech vzdělání s výučním listem, ve čtyřletých oborech vzdělání s maturitní zkouškou (dále jen MZ) a v šestiletých a osmiletých oborech vzdělání gymnázií s MZ v případech, kdy u nich není rámcovým vzdělávacím programem stanovena talentová zkouška. Používá se i pro přihlašování do vyššího ročníku než prvního v denní formě vzdělávání u výše uvedených oborů vzdělání i ke zkrácenému studiu.

 2. Obory vzdělání s talentovou zkouškou (s modrým podtiskem)  [PDF, 149 kB]
  Slouží pro přihlašování uchazečů na všechny formy vzdělávání v oborech vzdělání středních škol s výučním listem, v oborech vzdělání středních škol s MZ i v oborech vzdělání konzervatoří, kde je rámcovým vzdělávacím programem předepsána povinná talentová zkouška. Používá se i pro přihlašování do vyššího ročníku než prvního na výše uvedené obory vzdělání i ke zkrácenému studiu.

 3. Nástavbové studium (s hnědým podtiskem)  [PDF, 241 kB]
  Je určena pro přihlašování uchazečů na všechny formy vzdělávání v oborech nástavbového studia (podmínkou je úspěšné ukončení stanoveného oboru vzdělání s výučním listem v délce tří let denní formy vzdělávání, případně odpovídajícího vzdělávání v ostatních formách vzdělávání). Jde jak o obory bez talentové zkoušky, tak obory s talentovou zkouškou. Používá se i pro přihlašování do vyššího ročníku než prvního na výše uvedené obory vzdělání i ke zkrácenému studiu.

 4. Ostatní formy vzdělávání (se zeleným podtiskem)  [PDF, 229 kB]
  Slouží pro přihlašování k večerní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání ve dvou a tříletých oborech vzdělání s výučním listem, ve čtyřletých oborech vzdělání s MZ v případech, kdy u nich není rámcovým vzdělávacím programem stanovena talentová zkouška. Používá se i pro přihlašování do vyššího ročníku než prvního na výše uvedené obory vzdělání a formy vzdělávání i ke zkrácenému studiu.

  Pomocné informace ke správnému vyplnění přihlášek naleznete ve Vysvětlivkách k přihláškám  [PDF, 277 kB].

  Formuláře přihlášek ve formátu XLS jsou k dispozici ke stažení také na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovychovy.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo