Přihláška ke vzdělávání na střední škole se podává na speciálním tiskopisu, který stanovuje MŠMT. Pro získání tohoto tiskopisu se může uchazeč obrátit na svého třídního učitele, výchovného poradce nebo na střední školu.

Musí se jednat o tiskopis aktuální. Staré tiskopisy (používané do školního roku 2016/2017) nelze použít. Přihlášku lze vyplnit rukou nebo elektronicky, vždy musí ale obsahovat vlastnoruční podpis uchazeče (a příp. zákonného zástupce). Podává-li uchazeč více přihlášek, musí na všech uvést shodné údaje, a to včetně informací o dalších školách, kam se hlásí.

Tiskopisy přihlášek na střední školu

 1. Denní forma vzdělávání (s růžovým podtiskem)  [PDF, 214 kB]
  Je určena pro přihlašování uchazečů do denní formy vzdělávání ve dvouletých a tříletých oborech vzdělání s výučním listem, ve čtyřletých oborech vzdělání s maturitní zkouškou (dále jen MZ) a v šestiletých a osmiletých oborech vzdělání gymnázií s MZ v případech, kdy u nich není rámcovým vzdělávacím programem stanovena talentová zkouška. Používá se i pro přihlašování do vyššího ročníku než prvního v denní formě vzdělávání u výše uvedených oborů vzdělání i ke zkrácenému studiu.

 2. Obory vzdělání s talentovou zkouškou (s modrým podtiskem)  [PDF, 178 kB]
  Slouží pro přihlašování uchazečů na všechny formy vzdělávání v oborech vzdělání středních škol s výučním listem, v oborech vzdělání středních škol s MZ i v oborech vzdělání konzervatoří, kde je rámcovým vzdělávacím programem předepsána povinná talentová zkouška. Používá se i pro přihlašování do vyššího ročníku než prvního na výše uvedené obory vzdělání i ke zkrácenému studiu.

 3. Nástavbové studium (s hnědým podtiskem)  [PDF, 184 kB]
  Je určena pro přihlašování uchazečů na všechny formy vzdělávání v oborech nástavbového studia (podmínkou je úspěšné ukončení stanoveného oboru vzdělání s výučním listem v délce tří let denní formy vzdělávání, případně odpovídajícího vzdělávání v ostatních formách vzdělávání). Jde jak o obory bez talentové zkoušky, tak obory s talentovou zkouškou. Používá se i pro přihlašování do vyššího ročníku než prvního na výše uvedené obory vzdělání i ke zkrácenému studiu.

 4. Ostatní formy vzdělávání (se zeleným podtiskem)  [PDF, 129 kB]
  Slouží pro přihlašování k večerní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání ve dvou a tříletých oborech vzdělání s výučním listem, ve čtyřletých oborech vzdělání s MZ v případech, kdy u nich není rámcovým vzdělávacím programem stanovena talentová zkouška. Používá se i pro přihlašování do vyššího ročníku než prvního na výše uvedené obory vzdělání a formy vzdělávání i ke zkrácenému studiu.

  Formuláře přihlášek ve formátu XLS jsou ke stažení také na stránkách MŠMT.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo