Pokyny ke správnému zápisu odpovědí uzavřených úloh (úloh s nabídkou odpovědí) do záznamového archu naleznete vždy v testovém sešitě. Doporučujeme však, abyste se s nimi seznámili ještě před samotnou zkouškou.

Správný způsob zápisu

U úloh s nabídkou odpovědí zvolenou odpověď zřetelně zakřížkujte v záznamovém archu u čísla příslušné úlohy. Křížky musí být dotaženy do rohů, ale nepřetaženy.

Happy face krizek spravne

Nepoužívejte fajfky, kroužky či jiné další symboly. Jakýkoli jiný způsob zápisu než křížkování je považován za nesprávnou odpověď.

sad face fajfka

sad face krouzek 1

Pozor, pokud u jedné úlohy/podúlohy zakřížkujete více než jedno pole, bude odpověď považována také za neplatnou.

sad face dva krizky 2

Oprava odpovědi

Chcete-li odpověď opravit, pečlivě zabarvěte původně zakřížkované pole a nově zvolenou odpověď vyznačte křížkem. Opravy je dobré pečlivě promyslet, jednou zabarvené pole již nelze označit jako správnou odpověď.

Happy face krizek oprava spravne

Jakýkoli jiný způsob záznamu oprav (např. kroužkování, podtrhávání, popř. jejich kombinace) bude považován za nesprávnou odpověď. Záznamy a popisy mimo stanovená pole nejsou rovněž hodnoceny.

sad face dva krizky oprava kroužek D

sad face dva krizky podtrzeni

Návod na to, jak v záznamovém archu správně vyplnit odpovědi u otevřených úloh (úloh bez nabídky odpovědí), naleznete v článku Jak správně vyplnit záznamový arch – otevřené úlohy.

 

 

 

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo