Alternativní zápis odpovědí

Standardně zapisují uchazeči své odpovědi do záznamového archu (ukázka zkušební dokumentace je k dispozici v sekci Testová zadání k procvičování). Doporučení školského poradenského zařízení může stanovit možnost využít i jiné způsoby zápisu odpovědí. V takových případech ředitel školy zajistí přepis odpovědí do záznamového archu.

Alternativní způsoby zápisu odpovědí:

  • do testového sešitu;
  • na volné listy papíru;
  • na počítači;
  • na Pichtově psacím stroji;
  • zápis asistentem.

Úpravy zkušební dokumentace

Formální a obsahové úpravy zkušební dokumentace jsou v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb. přípustné pouze u uchazečů se zrakovým postižením či znevýhodněním a u neslyšících a hluchoslepých uchazečů, jejichž mateřským jazykem je český znakový jazyk.

Těmto uchazečů upravuje zkušební dokumentaci po formální stránce ředitel školy v souladu s doporučením školského poradenského zařízení. Škola má k dispozici testový sešit v otevřeném formátu a je možné, aby uchazeč při práci s testovým sešitem využíval počítač. Žáci zařazení do kategorie ZP_B mohou mít v didaktických testech některé úlohy, které jsou pro tuto kategorii smyslově nedostupné, nahrazeny, nebo vynechány. Pro nevidomé připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zadání v Brailllově písmu.

KATEGORIE ÚPRAVA ZKUŠEBNÍ DOKUMENTACE
ZP_A zvětšené písmo
ZP_B zvětšené písmo, obsahové úpravy (rýsování a složité obrázky nahrazeny či vyňaty)
ZP_BR zadání v Braillově písmu, obsahové úpravy (rýsování a složité obrázky nahrazeny či vyňaty)
SP obsahová úprava testu z českého jazyka a literatury na úroveň českého jazyka A2 dle SERRJ
O bez úprav

 

 

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo