Kompenzační pomůcky, které může uchazeč v rámci přijímacího řízení využívat, jsou stanoveny doporučením školského poradenského zařízení (ŠPZ). Použitím kompenzačních pomůcek nesmí uchazeči vzniknout neoprávněná výhoda při konání přijímací zkoušky.

Mezi povolené kompenzační pomůcky nepatří:

  • encyklopedie;
  • Matematické, fyzikální a chemické tabulky;
  • Pravidla českého pravopisu;
  • Slovník spisovné češtiny;
  • kalkulačka.

Mezi kompenzační pomůcky mohou naopak patřit např. zvýrazňovače, záložka pro udržení řádku, slovník synonym, sluchadlo, lupa nebo počítač.

Informovaný souhlas

Upravit podmínky přijímacího řízení a uzpůsobit konání jednotné přijímací zkoušky lze pouze na základě předchozího informovaného souhlasu zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce uchazeče.

V případě, že z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá možnost využít počítač, musí být informovaný souhlas učiněn ve škole po projednání s uchazečem a jeho zákonným zástupcem, a to nejpozději 10 dní před konáním příslušné zkoušky. V případě, že z doporučení vyplývá možnost využít kompenzační pomůcku, která je ve vlastnictví základní školy, jíž je uchazeč žákem, musí být informovaný souhlas učiněn ve škole po projednání s uchazečem, jeho zákonným zástupcem a příslušnou základní školou, a to nejpozději 10 dní před konáním příslušné zkoušky. V ostatních případech se informovaný souhlas uděluje ve školském poradenském zařízení.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo