Standardní časový limit pro konání jednotných testů je 70 minut pro test z českého jazyka a literatury a 85 minut pro test z matematiky. Uchazečům se SVP se vždy v závislosti na druhu znevýhodnění a kategorii, do které byli zařazeni školským poradenským zařízením, navýší časový limit o 25, 50, 75 nebo 100 %. Navýšení je vždy shodné pro oba testy, u testu z matematiky se časový limit zaokrouhluje na nejbližší vyšší číslo dělitelné 5.

ČASOVÉ NAVÝŠENÍ KATEGORIE ČJL MA
25 % O 90 min. 110 min.
50 % O 105 min. 130 min.
75 % O, ZP_A, ZP_B, SP 125 min. 150 min.
100 % O, ZP_A, ZP_B, ZP_BR, SP 140 min. 170 min
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo