Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) konají jednotné testy vždy odděleně od uchazečů intaktní populace, a to pouze s dalšími uchazeči se SVP, kteří mají stanoveno shodné navýšení časového limitu. Školské poradenské zařízení může v nutných případech stanovit, aby uchazeč konal zkoušku v samostatné učebně. Za rozsazení uchazečů dle výše zmíněných pravidel zodpovídá ředitel střední školy.

Možné úpravy učebny pro žáky se SVP:

  • omezení rušivých prvků;
  • strukturalizace prostředí (zejména pro uchazeče s poruchami autistického spektra);
  • využití stolku či lavice s nastavitelným sklonem a výškou pracovní desky;
  • individuální přisvětlení apod.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo