Na základě § 6 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, se jednotná přijímací zkouška koná ve školním roce 2019/2020 pouze v jednom termínu.

Uchazeč bude konat jednotnou přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl na přihlášce v prvním pořadí (v případě, že na přihlášce na prvním místě neuvedl žádnou školu nebo uvedl školu, na které se hlásí do učebního oboru, bude konat zkoušku na škole uvedené ve druhém pořadí).

Uchazeč, který podal také přihlášku do oboru Gymnázium se sportovní přípravou a tuto školu uvedl v prvním pořadí na přihlášce s modrým podtiskem, bude konat jednotnou přijímací zkoušku v této škole. Ze závažných důvodů může Centrum po domluvě a se souhlasem uchazeče změnit školu, ve které uchazeč bude zkoušku konat.

TYP OBORU  ŘÁDNÝ TERMÍN  NÁHRADNÍ TERMÍN 
ČTYŘLETÉ OBORY A NÁSTAVBOVÁ STUDIA 8. června 2020 23. června 2020
ŠESTILETÁ A OSMILETÁ GYMNÁZIA 9. června 2020 23. června 2020

K náhradnímu termínu může jít uchazeč, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluví písemně řediteli školy z řádného termínu. Za vážné důvody lze v tomto případě považovat např. nemoc, karanténní opatření, nemožnost dostavit se na přijímací zkoušku ze zahraničí a další obtíže spojené s pandemií.

Termíny školních přijímacích zkoušek

Uchazeč bude konat školní přijímací zkoušku v prvním termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce v prvním pořadí, a ve druhém termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí.

Pro čtyřleté obory vzdělání (včetně nástavbového studia) i pro šestiletá a osmiletá gymnázia je vymezeno období od středy 3. do čtvrtka 4. června 2020, ve kterém ředitel školy stanoví první řádný termín školní přijímací zkoušky. V období od pátku 5. do soboty 6. června 2020 ředitel školy stanoví druhý řádný termín školní přijímací zkoušky.

V období od 19. do 20. 6. 2020 ředitel školy stanoví náhradní termín pro první řádný termín školní přijímací zkoušky, náhradní termín pro druhý řádný termín pak v období od 21. do 22. června 2020.

 TYP OBORU 1. ŘÁDNÝ TERMÍN   2. ŘÁDNÝ TERMÍN NÁHRADNÍ TERMÍN – 1. ŘÁDNÝ TERMÍN NÁHRADNÍ TERMÍN – 2. ŘÁDNÝ TERMÍN
ČTYŘLETÉ OBORY A NÁSTAVBOVÁ STUDIA   3.–4. června 2020   5.–6. června 2020  19.–20. června 2020 21.–22. června 2020
ŠESTILETÁ A OSMILETÁ GYMNÁZIA

K náhradnímu termínu může jít uchazeč, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluví písemně řediteli školy z řádného termínu. Za vážné důvody lze v tomto případě považovat např. nemoc, karanténní opatření, nemožnost dostavit se na přijímací zkoušku ze zahraničí a další obtíže spojené s pandemií.

Pozvánky k přijímací zkoušce

Pozvánku na řádný i náhradní termín zasílá ředitel školy, na které uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku, a ředitel školy, na které uchazeč koná školní přijímací zkoušku.

Pozvánku zašle ředitel školy uchazeči nejpozději:

 • 5 pracovních dní přede dnem konání prvního termínu školní přijímací zkoušky v řádném termínu nebo 5 pracovních dní přede dnem konáním prvního náhradního termínu školní příjímací zkoušky,
 • případně 10 pracovních dní před termínem jednotné přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška nekoná a uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole (tj. nejpozději v pondělí 25. května 2020 u čtyřletých oborů vzdělávání, včetně nástavbového studia a v úterý 26. května 2020 v případě oborů vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií pro řádný termín a 9. června 2020 pro náhradní termín pro všechny obory vzdělání)

Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky obsahuje vždy informace o:

 • předpokládaném počtu přijímaných uchazečů,
 • kritériích přijímacího řízení stanovených ředitelem školy,
 • místu a čase konání školní přijímací zkoušky ve dvou termínech,
 • místu a čase konání jednotné přijímací zkoušky u uchazečů, kteří jako první v pořadí uvedli školu, kde se koná jednotná zkouška, nebo u uchazečů, kteří uvedli školu, kde se koná jednotná přijímací zkouška, na druhém místě, ale na prvním místě mají školu (obor) bez jednotné přijímací zkoušky,
 • obsahu přijímací zkoušky,
 • označení oboru vzdělání, do kterého bude přijímací zkouška konána,
 • formě přijímací zkoušky,
 • seznamu povolených pomůcek pro její konání a
 • organizačních pokynech zejména v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 (tedy například organizační pokyny pro uchazeče z rizikové skupiny, jak je uvedeno v metodice k Ochraně zdraví při konání přijímacích zkoušek

 

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo