V testu z českého jazyka a literatury se pravidelně vyskytují různé typy úloh, s nimiž se vyplatí seznámit se předem. Kromě klasických uzavřených úloh (tj. úloh, kde vybíráte z nabídky čtyř odpovědí) se v testech setkáte i se specifickými typy uzavřených úloh a různými typy úloh otevřených (úloh bez nabídky odpovědi). Vybrané příklady jsou uvedeny níže.

Uspořádací úlohy

Další typickou úlohou, která se v testech objevuje, je tzv. uspořádací úloha. Body za tuto úlohu lze získat pouze v případě, že všechny části textu jsou seřazeny ve správném pořadí, v ostatních případech se přiděluje 0 bodů. S tím, jak se hodnotí uspořádací úlohy, se můžete seznámit v krátkém instruktážním videu.

Svazky dichotomických úloh

V testu z českého jazyka a literatury se dále objevují tzv. svazky dichotomických úloh, tedy uzavřených úloh s nabídkou odpovědí ANO/NE. Nejčastěji se jedná o úlohy, ve kterých máte rozhodnout o správnosti tvrzení v návaznosti na výchozí text, rozhodnout, zda jsou uvedená souvětí napsána gramaticky správně apod. S hodnocením těchto úloh se můžete seznámit v krátkém instruktážním videu.

Úlohy na vyhledávání slov v textu

Obecně platí, že za neuvedené řešení úlohy či za nesprávné řešení úlohy jako celku se neudělují záporné body. U otevřených úloh je však dobré pamatovat na to, že za chybu se považuje i nesprávná či chybějící dílčí odpověď a počet chyb se promítá do celkového hodnocení úlohy. 

Tento princip hodnocení se uplatňuje typicky u úloh, kde vaším úkolem je nalézt ve výchozím textu slova s pravopisnou chybou a napsat je pravopisně správně, nalézt zájmena apod. Výše zmíněný princip hodnocení je například možné ilustrovat na následující úloze.

CJL vyhledavani slov

V zadání úlohy je uvedeno doporučení, že byste měli uvést pouze odpovědi, u kterých jste si jisti jejich správností, tipování se u tohoto typu úlohy totiž nevyplácí – za chybu se považuje jak chybějící dílčí odpověď, tak zápis slova, které neodpovídá zadání úlohy. Níže jsou uvedeny dva modelové příklady hodnocení odpovědí dvou různých uchazečů, které nevhodnost tipování ilustrují.

BODOVÉ HODNOCENÍ ÚLOHY SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ ZAPSANÉ ŘEŠENÍ HODNOCENÍ
max. 4 body
0 chyb – 4 b.
1 chyba – 3 b.
2 chyby –2 b.
3 chyby – 1 b.
4 a více chyb – 0 b. 
tísnily,
sebevědomě,
otcovy,
vítězství 

Uchazeč 1:

tísnily,
sebevědomě,
prutké,
vítězství

1 slovo nenalezeno (otcovy), 1 slovo neodpovídá zadání (prutké) = 2 chyby
→ uchazeč 1 obdrží za tuto úlohu 2 body z celkových 4 bodů.

Uchazeč 2:

tísnily,
sebevědomě,
vítězství

1 slovo nenalezeno (otcovy) = 1 chyba → uchazeč 2 obdrží za tuto úlohu 3 body z celkových 4 bodů.

Další typy úloh

Testy jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury obsahují mnoho dalších typů úloh, se kterými se můžete seznámit v ilustračních testech a testech z předchozích let konání zkoušky v sekci Testová zadání k procvičování.

Úlohy z matematiky

Úlohy, které se objevují v testu z matematiky, naleznete v článku Úlohy z matematiky.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.