Didaktický test je tvořen úlohami s nabídkou odpovědí (tzv. uzavřenými úlohami), ve kterých volíte jednu z nabízených odpovědí, a otevřenými úlohami, které nabídku odpovědí neobsahují a u kterých je vaším úkolem správnou odpověď doplnit.

V testu se tak mohou objevit různé druhy a formulace úloh, jejichž cílem je ověřit vědomosti a dovednosti uchazeče v souladu se Specifikacemi požadavků. Může se jednat například o úlohy na řešení rovnic, slovní úlohy, práci s daty stanovenými grafem či tabulkou, konstrukční úlohy apod. Při přípravě na jednotnou přijímací zkoušku je proto vhodné seznámit se předem s podobou testů. K tomuto účelu můžete využít testová zadání z předchozích let, která jsou k dispozici v sekci Testová zadání k procvičování.

Uzavřené úlohy

U uzavřených úloh vybíráte správnou odpověď z nabízených možností, které jsou uvedeny přímo v zadání úlohy. Zadání úloh může být tvořeno číselnými výrazy, textem, grafy, tabulkami, obrázky apod. S jejich konkrétní podobou se nejlépe seznámíte v testech z předchozích let.

Otevřené úlohy

Do testu z matematiky jsou zařazeny i úloh bez nabídky odpovědí, u kterých stačí zapsat do záznamového archu jen výsledek. U některých otevřených úloh je však požadován celý postup řešení (tyto úlohy se objevují v testech pro čtyřleté obory vzdělání a nástavbová studia a pro šestiletá gymnázia). V zadání dané úlohy budete na tento požadavek upozorněni. U takových úloh nezapomeňte uvést celý postup řešení do záznamového archu. Pokud uvedete pouze výsledek, nebudou vám za úlohu přiděleny žádné body.

Konstrukční úlohy

U konstrukčních úloh je vhodné dávat si pozor zejména na zápis do záznamového archu. Je potřebné řešení zapsané obyčejnou tužkou ještě obtáhnout propisovací tužkou. Jedná se o opatření, jehož cílem je zabránit ztrátě, znehodnocení či nečitelnosti zapsaného řešení při převádění záznamového archu do elektronické podoby. U těchto úloh také doporučujeme rýsovat přímo do záznamového archu.

Příklad zadání úlohy

MA rysovaci uloha

Příklad zápisu řešení úlohy v záznamovém archu. Modré čáry vyznačují řešení obtažené propisovací tužkou.

MA rys uloha reseni2

Úlohy z českého jazyka a literatury

Pokud se chcete seznámit s typickými úlohami, které se objevují v testu z českého jazyka a literatury, využijte k tomu článek Úlohy z českého jazyka a literatury.

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo