Jednotná přijímací zkouška se řidí pravidly stanovenými právními předpisy a metodickými pokyny Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Výběr pravidel a užitečných doporučení, která je dobré znát před konáním zkoušky, naleznete v následujícím přehledu.

  1. Při zkoušce je důležité, abyste se řídili pokyny zadávajícího učitele a pokyny uvedenými na přední straně testového sešitu. Doporučujeme, abyste pozorně četli instrukce, zadání a výchozí texty u jednotlivých úloh. Mnoho chyb totiž vzniká z přehlédnutí.
  2. Na test z českého jazyka a literatury je vyhrazeno 60 minut, na test z matematiky 70 minut. Doporučujeme využít všechen poskytnutý čas a nevzdávat řešení. Pokud v průběhu zkoušky opustíte učebnu, už se do ní nebudete moci vrátit (výjimkou jsou uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami).
  3. Ke zkoušce si přineste povolené pomůcky. V průběhu testu z českého jazyka a literatury je povoleno používat pouze psací potřeby, při testu z matematiky pak psací potřeby a rýsovací pomůcky. Není povoleno používat kalkulačku.
  4. Hodnoceny budou pouze odpovědi uvedené v záznamovém archu. Poznámky si můžete dělat do testového sešitu, u zkoušky z matematiky můžete pro poznámky a pomocné výpočty využít také volné listy papíru, které vám na vyžádání poskytne zadávající učitel v učebně. Jakékoli zápisy mimo záznamový arch však nebudou předmětem hodnocení. Ponechte si tedy dostatek času na přepis odpovědí do záznamového archu a závěrečnou kontrolu.
  5. Do záznamového archu pište pouze modře nebo černě píšící propisovací tužkou, která píše dostatečně silně a nepřerušovaně. Nepoužívejte pera nebo fixy, které způsobují propití textu, ani „gumovatelná“ pera.
  6. U konstrukčních úloh v testu z matematiky můžete ke konstrukci použít tužku, v záznamovém archu pak ale všechny čáry potřebné ke konstrukci obtáhněte propisovací tužkou tak, aby se minimalizovalo riziko, že bude řešení zapsané obyčejnou tužkou nečitelné.
  7. Za neuvedené řešení úlohy či za nesprávné řešení úlohy jako celku se neudělují záporné body, ale zároveň u otevřených úloh platí, že za chybu se považuje i nesprávná či chybějící dílčí odpověď a počet chyb se promítá do celkového hodnocení úlohy.
  8. Procvičte si správný způsob zapisu odpovědí u uzavřených úloh a otevřených úloh. Návod, jak na to, naleznete v samostatných článcích.
  9. V testech z českého jazyka a literatury a z matematiky se pravidelně objevují nejrůznější typy úloh, s některými se vyplatí seznámit se předem.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.