Jednotná přijímací zkouška se řidí pravidly stanovenými právními předpisy a metodickými pokyny Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Výběr pravidel a užitečných doporučení, která je dobré znát před konáním zkoušky, naleznete v následujícím přehledu.

  1. Při zkoušce je důležité, abyste se řídili pokyny zadávajícího učitele a pokyny uvedenými na přední straně testového sešitu. Doporučujeme, abyste pozorně četli instrukce, zadání a výchozí texty u jednotlivých úloh. Mnoho chyb totiž vzniká z přehlédnutí.
  2. Na test z českého jazyka a literatury je vyhrazeno 60 minut, na test z matematiky 70 minut. Doporučujeme využít všechen poskytnutý čas a nevzdávat řešení. Pokud v průběhu zkoušky opustíte učebnu, už se do ní nebudete moci vrátit (výjimkou jsou uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami).
  3. Ke zkoušce si přineste povolené pomůcky. V průběhu testu z českého jazyka a literatury je povoleno používat pouze psací potřeby, při testu z matematiky pak psací potřeby a rýsovací pomůcky. Není povoleno používat kalkulačku.
  4. Hodnoceny budou pouze odpovědi uvedené v záznamovém archu. Poznámky si můžete dělat do testového sešitu, u zkoušky z matematiky můžete pro poznámky a pomocné výpočty využít také volné listy papíru, které vám na vyžádání poskytne zadávající učitel v učebně. Jakékoli zápisy mimo záznamový arch však nebudou předmětem hodnocení. Ponechte si tedy dostatek času na přepis odpovědí do záznamového archu a závěrečnou kontrolu.
  5. Do záznamového archu pište pouze modře nebo černě píšící propisovací tužkou, která píše dostatečně silně a nepřerušovaně. Nepoužívejte pera nebo fixy, které způsobují propití textu, ani „gumovatelná“ pera.
  6. U konstrukčních úloh v testu z matematiky můžete ke konstrukci použít tužku, v záznamovém archu pak ale všechny čáry potřebné ke konstrukci obtáhněte propisovací tužkou tak, aby se minimalizovalo riziko, že bude řešení zapsané obyčejnou tužkou nečitelné.
  7. Za neuvedené řešení úlohy či za nesprávné řešení úlohy jako celku se neudělují záporné body, ale zároveň u otevřených úloh platí, že za chybu se považuje i nesprávná či chybějící dílčí odpověď a počet chyb se promítá do celkového hodnocení úlohy.
  8. Procvičte si správný způsob zapisu odpovědí u uzavřených úloh a otevřených úloh. Návod, jak na to, naleznete v samostatných článcích.
  9. V testech z českého jazyka a literatury a z matematiky se pravidelně objevují nejrůznější typy úloh, s některými se vyplatí seznámit se předem.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo